Posted by & filed under Aktuelno.

Posle sezone pune uspešnih operskih i baletskih premijera, na repertoaru Bejas Artes naći će se Misa Solemnis u D duru op. 123, delo koje zauzima posebno mesto u Betovenovom opusu. Ovo je druga Misa koju je Betoven napisao (prva je u C duru, op. 86) i iako je posvećena nadbiskupu Austrije Rudolfu Rajneru, smatra se da je Betoven u ovom delu izrazio svoja najdublja duhovna osećanja. Srba Dinić sa horom i orkestrom Bejas Artes predstaviće publici ovo vrlo kompleksno delo i sve njegove lepote u pogledu religijskih vrednosti, ličnih Betovenovih osećanja i visokog nivoa tumačenja partiture. Pisao ju je 6 godina i ona predstavlja veliki izazov za izvodjače. Zbog toga se retko može sresti na koncertnim repertoarima, a još redje u crkvama.

Inspirisani posvetom koju ovo delo nosi “Što iz srca ide, u srce se vraća“ (“Vom Herzen, möge es wieder, zu Herzen gehen!”) Srba Dinić i ansambl Bejas Artes ovu poruku preneće jezikom uzvišenog Betovenovog interpretativnog stila.

6.7.2017. u 20 časova

9.7.2017. u17 časova

Palacio de Bellas Artes, Mexico City