Posted by & filed under Aktuelno.

16. i 17. februar, Stadthalle

Ludwig van Beethoven
Missa Solemnis D-dur op. 123

Muzički direktor: Srba Dinić

Solisti: Isabel Stüber Malagamba (Alt), Matthias bull (tenor), Jisang Ryu (bass)
hor State Theater Braunschweig i Concert Choir Brunswick

Obeležavanje jubileja Betovena biće krunisano izvođenjem dela “Missa solemnis” koja će po prvi put biti izvedena ove godine u koncertnoj seriji državnog orkestra Braunschweig.

“Missa Solemnis” je jedno od najvećih dela ikada napisanih. Komponovano je za veliki hor, orkestar i četiri solista i predstavlja duboku Betovenovu ličnu ekspresiju. Na partituri Bethoven je napisao: Iz srca – može se vratiti u srce!

Delo se završava plašljivom, krhkom molbom za mir na koju nema odgovara jer je praćena ratnim udarima. Ali odgovor dolazi u Devetoj simfoniji, sa njenim završnim koralom koji je zasnovan na Schillerovoj „Odi radosti“, napisanoj u doba revolucije. Te reči i Beethovenova muzika pozivaju čovečanstvo da kleči pred stvaraocem ali da odgovore okrenu jedni drugima. Put ka miru, predlaže on, ne daje se odozgo, već iznutra i među nama, u univerzalnom bratstvu.

Zanimljivo je da je Beethoven premijerno želeo da izvede Misu zajedno sa tek završenom Devetom simfonijom na koncertu u pozorištu Karntnertor, 7. maja 1824. godine, ali su mu cenzori zabranili izvođenje verskog dela u koncertnoj dvorani. Međutim, napravljen je kompromis u kome su izvedena samo tri stava Mise zajedno sa Devetom simfonijom.

Beethoven je komponovao “Missu Solemnis” za ustoličenje svog velikog prijatelja i učenika, nadvojvode Rudolpha, nadbiskupa Olmutza – kompletirajući je tri godine nakon ceremonije ustoličenja.

Missa Solemnis zauzima posebno mesto u Beethovenovom stvaralaštvu. O njoj su kritičari pisali: Onima za koje je Bethovenova muzika važan razlog življenja, Missa Solemnis zauzima centralno mesto – delo koje treba poštovati ali i više od toga, treba je voleti.