Posted by & filed under Aktuelno.

Posle više od dve godine pauze, Srba Dinić nastupiće ponovo sa Gudačima svetog Đorđa čiji šef-dirigent je bio u periodu od 2013. do 2019. godine.

U petak, 1.10. u Skupštini grada Beograda, Srba i Gudači izvešće Brandenburški koncert br. 6 i Koncert za dve violine i orkestar u d mollu, Johana Sebastiana Bach-a, kao i Vivaldijem Koncert za 2 violine i orkestar u a molllu i Holberg svitu Edvarda Griga.

U šest ‘Brandenburških’ koncerata, Bach istražuje sve aspekte ovog žanra, s obzirom na instrumentaciju i način na koji se nosi sa formom.

Jedan od mnogih Bahovih eksperimenata u instrumentaciji je Brandenburški koncert br. 6 u B Duru. Koncert je pisan za dve viole, dve viole da gamba (koje su se već smatrale starim instrumentom kada je ovaj koncert napisan 1721, godine), jedno violončelo, jednu violončelu (bas gusle) i čembalo. Nema visokih, sopran instrumenata osim upotrebe gornjeg registra čembala. Nastala tonska boja u rukama manjeg kompozitora možda bi postala previše dosadna i monotona, ali Bach piše muziku velike lepote u radosnoj boji.

„Etienne Roger, izdavač iz Amsterdama, predstavio je 1711. godine, ono što je trebalo da postane najuticajnija muzička publikacija prve polovine 18. veka: Vivaldijev L’estro armonico, op. 3 “, piše Michael Talbot, biograf Antonija Vivaldija. Svakako je ovih 12 koncerata za jednu, dve, tri ili četiri violine postalo široko poznato tokom prvih godina objavljivanja. J.S. Bach ih je poznavao, i transkribovao je šest od njih za orgulje ili klavijaturu, od kojih je jedan ovaj a-moll koncert za dve violine, gudače i basso continuo. Vivaldijevi brzi pokreti poznati su po zanosu, a uvodni Allegro ovog dela nije izuzetak. Ako se tome doda i privlačnost tema,  dobije se recept koji je fascinirao slušaoce od J.S. Baha do našeg vremena. U solo deonicama, Vivaldi daje pravu ravnotežu između lepote i virtuoznog prikaza.